COMPARATIV CU TRIMESTRUL I 2020, PRODUSUL INTERN BRUT ÎN TRIMESTRUL II 2020 A FOST, ÎN TERMENI REALI, MAI
MIC CU 11,9%1
• Faţă de acelaşi trimestru din anul 2019, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 10,3% pe seria brută şi cu 10,2% pe seria ajustată sezonier;
• În semestrul I 2020, Produsul intern brut a scăzut, comparativ cu semestrul I 2019, cu 4,5% pe seria brută şi cu 3.9% pe seria ajustată sezonier.
• Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii datelor pentru perioada 2010-2017 pentru a asigura implementarea unor rezerve formulate de către Eurostat în urma ciclului de verificare a Venitului Naţional Brut şi a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2020, fiind, înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 230 din 8 septembrie 2020.

Sursa: Institutul National de Statistica (insse.ro)