Extindere
Redimensionarea afacerii si intrarea pe noi piete, lansarea de noi produse, cel mai evident motiv pentru ca o companie sa se listeze, obtinerea finantarii necesare pentru dezvoltare si crestere.

Simplitate 
Utilizarea propriilor actiuni ale companiei, este una dintre cele mai rapide si ieftine modalitati de achizitie, deoarece propriile actiuni vor ramane intotdeauna cea mai ieftina moneda.

Evaluare corecta
Obtinerea unei evaluari de piata corecta si lichiditate – obtinerea unei evaluari de piata este de interes vital pentru orice antreprenor si este cruciala in cautarea unui investitor strategic.

Diversificare
Ofera diversificarea surselor de finantare si parghii suplimentare cand sunt emise instrumente obligatare, in afara de obtinerea unui acces mai usor la credite bancare. Prin emisiuni de actiuni sau obligatiuni la bursa, emitentii beneficiaza de efectul de transmisie “actionari-detinatori de obligatiuni” si au oportunitatea sa castige un grup stabilit de potentiali investitori.

Control financiar 
Managementul gradului de indatorare (datorii/ capitaluri proprii), indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale ale companiei pe seama capitalurilor proprii. Odata listata, pentru o companie este mai usor sa acceseze capitalul necesar fara a creste acest indicator, deoarece o companie listata poate atrage capital fie prin emisiunea de noi actiuni fie prin obligatiuni, fie prin convertirea unei parti a datoriei in actiuni, proces prin care creditorii devin actionari ai companiei.

Notorietate
Extra publicitate si vizibilitate pe termen lung in mass media si catre public.

Reputatie 
Imbunatatirea reputatiei si prestigiului, companiile listate trebuie sa adere la anumite standarde de guvernanta corporativa si transparenta, ca atare credibilitatea companiilor creste semnificativ dupa listare.

Bonitate 
Facilitarea accesului la alte surse de finantare (inclusiv credite bancare), pentru institutiile financiare, obligatiile de raportare precum si adoptarea celor mai inalte standarde etice si de guvernanta corporativa de catre societatile listate la bursa confera un nivel superior de bonitate.

Guvernanta corporativa 
Adoptarea de bune practici în domeniul guvernanţei de către companiile listate, având că efect o mai bună relaţie cu investitorii şi acționarii. Guvernanța corporativă aduce valoare adăugată companiei pe termen lung, poate crește apetitul investitorilor, poate susține dezvoltarea companiei. Punctul de plecare al oricărei companii, de unde “poți să vezi foarte departe” este guvernanța acesteia.

Motivare echipa
Angajatii companiei devin mai motivati prin benficiile non-financiare (cresterea notorietatii si a bonitatii companiei, lucruri ce se transfera si asupra echipei), beneficii ce vin la pachet odata cu accesarea finantarii prin piata de capital, pot fi motivati financiar mai eficient din punct de vedere fiscal prin utilizarea de stock options.