Principalele institutii ale pietei de capital din Romania:

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este o autoritate a Statului Român, cu rol de reglementare, supraveghere și control în piețele financiare non-bancare din România. Activitatea ASF este supusă controlului Parlamentului României și este împărțită pe trei zone de activitate, aferente celor trei sectoare de piețe reglementate: piața instrumentelor si investitiilor financiare, piața pensiilor private și piața asigurărilor.

Autoritatea a fost înființată prin comasarea celor trei foste comisii cu atribuții în domeniile circumscrise prezentei arii de activitate – CSA (Comisia de Supraveghere a Asigurărilor), CNVM (Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare) și CSSPP (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private).

ASF asigurara stabilitatea, competitivitatea și buna funcționare a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase.

Bursa de Valori București (BVB)

Bursa de Valori București (BVB) este un operator de piață și de sistem autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), operator care administrează o piață reglementată (PR) și un sistem multilateral de tranzacționare (SMT) compatibil cu standardele Uniunii Europene. BVB, în calitatea sa de operator de piață, are scopul de a facilita fluxurile de bani între Investitoricei care au capital și doresc să investească și Emitenți cei care au nevoie de capital pentru investiții, în scopul de a-și dezvolta afacerea.

Asa cum se prezinta in Raportul anual al BVB, “Noi la BVB, urmărim în mod continuu să dezvoltăm una dintre cele mai mari platforme de finanțare a economiei românești…”

BVB – Sistemul multilateral de tranzactionare (SMT) 

SMT este segmentul de piață dedicat listării companiilor la început de drum, start-up-urilor și IMM-urilor, în vederea  finanțării proiectelor acestora, a poveștilor lor de creștere, a sporirii vizibilității și care să contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri.

Societățile listate pe SMT pot avea o dezvoltare accelerată, iar randamentul investițional poate fi unul spectaculos. Printr-un plasament într-un start-up sau un IMM investitorii își vor putea diversifica portofoliile cu instrumente financiare din domenii cu potențial ridicat de creștere la care până acum nu au avut acces pe piața de capital românească.

Pentru investitori, o participație într-o societate care se pregătește de listare pe SMT oferă oportunitatea de a intra în acționariatul acesteia încă de la un nivel incipient al dezvoltării ei. Potențialii investitori în companiile listate pe SMT trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la faptul că un sistem alternativ de tranzacționare este piață desemnată în principal pentru companii de mai mici dimensiuni și start-up-uri, pentru care există tendința să se atașeze un risc investițional mai ridicat fată de companiile admise la tranzacționare pe piață reglementată.

BVB – Piata reglementată (PR) 

Piața reglementată (PR) este piața principala de instrumentele financiare a BVB, cum ar fi acțiuni și drepturi emise de entități românești și internaționale, obligațiuni corporative, municipale și titluri de stat, emise de entități din România, precum și obligațiuni corporative internaționale, OPCVM-uri (acțiuni și unități de fond), produse structurate și ETF-uri.

Pe piața reglementată a Bursei de Valori București se tranzacționează acțiuni ale unora din cele mai renumite companii dintr-o varietate de sectoare de industrie din România, criteriile de admitere fiind ceva mai stricte decat cele aferente companiilor admise pe SMT.

Depozitarul Central (DC)

Depozitarul Central (DC) este o instituție centrală a pieței de capital din România care asigură compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și evidența registrelor societăților emitente.

Institutia facilitează transferul instrumentelor financiare (acțiuni, obligațiuni, titluri de stat etc.) și al banilor între vânzător și cumpărător, păstrează în siguranță și actualizează evidențele acționariatului unui număr important de companii din România.

Decontarea este operațiunea tehnica prin care se sting obligațiile rezultate dintr-o tranzacție, în legătură cu numerarul și instrumentele financiare.

Depozitarul Central ofera participantilor, emitentilor, investitorilor precum si detinatorilor de instrumente financiare o multitudine de alte servicii conexe, fiind permanent preocupat ca acestea sa fie armonizate cu practicile europene, la standarde ridicate, cu riscuri minime si costuri scazute.

Serviciile oferite de Depozitarul Central emitentilor:

 • inregistrarea initiala a unei emisiuni de instrumente financiare in sistemul RoClear
 • incarcarea si mentinerea in sistemul RoClear a registrului detinatorilor de instrumente financiare
 • alocarea si gestionarea codurilor ISIN, CFI si FISN
 • furnizarea listelor consolidate ale detinatorilor de instrumente financiare si a structurilor sintetice consolidate
 • procesarea evenimentelor corporative (distribuire de dividende, majorari/diminuari de capital, fuziuni, divizari etc.)
 • inregistrarea transferurilor directe de instrumente financiare la cererea emitentului, conform prevederilor legale
 • acordarea si mentinerea codurilor LEI
 • expedierea prin posta a comunicarilor catre detinatorii de instrumente financiare
 • furnizarea de informatii, date si statistici

Serviciile oferite de Depozitarul Central participanților:

 • păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare deținute sau administrate de Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru în nume propriu sau pentru clienții săi
 • compensarea și decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate în cadrul sistemelor de tranzacționare
 • decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate transfrontalier
 • inregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare ca urmare a decontării tranzacțiilor
 • inregistrarea operațiunilor de împrumut direct de instrumente financiare precum și de restituire a acestora

Servicii destinate deținătorilor de instrumente financiare:

 • emiterea extrasului de cont, istoricului de cont și sumarului pozițiilor de cont
 • modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont
 • transferul direct al dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare în conformitate cu Regimul juridic aplicabil
 • inregistrare, ridicare restricție pe cont, la cererea titularului
 • inscriere, radiere ipotecă mobiliară
 • inscriere, radiere garanție financiară