Actiuni

Acțiunile sunt titluri de valoare emise de societăți. Acestea reprezinta dreptul de proprietate într-o companie, care a decis să vândă o parte dintre aceste părți de proprietate. Ele dau dreptul de a participa la beneficii sau pierderi proporțional cu cota deținută si sunt transmisibile prin acte juridice. Atunci când deții una sau mai multe acțiuni într-o companie ești acționar. In schimbul investiției într-o companie, acționarii câștigă dreptul unei părți din viitoarele câștiguri ale firmei, care ar urma să fie distribuite ca dividende și alte beneficii, precum dreptul să votezi la Adunările Generale ale Acționarilor. Acțiunile sunt dematerializate și sunt tranzacționate electronic. Investiția în acțiuni listate este realizată pentru dividend sau pentru câștigul de capital din diferențele de pret la cumpărare și vânzare.

Acțiunile tranzacționate la bursă sunt cele mai populare investiții de pe piața de capital, deoarece reprezintă un echilibru optim între riscul asumat care este mai mare decât în cazul obligațiunilor dar, totodată, mai mic decât în cazul instrumentelor cu levier și câștigul potențial așteptat  care ar trebui să se situeze peste cel al dobânzii la obligațiuni.

Există mai multe criterii de clasificare a acțiunilor în funcție de caracteristicile acestora. Cele mai întâlnite tipuri de acțiuni sunt acțiunile comune, însă unele companii pot decide să emită și acțiuni preferențiale.

Acțiunile comune prezintă toate drepturile și caracteristicile discutate mai sus:

 • dreptul de proprietate asupra patrimoniului companiei
 • dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)
 • dreptul de a încasa dividend dacă societatea încheie exercițiul financiar anual cu profit, iar în AGA se hotărăște repartizarea de dividend. Acest dividend este, așadar, variabil în funcție de rezultatele și politica pe care o are compania (de a investi în dezvoltarea activității sau de a distribui dividende acționarilor)

Acțiunile preferențiale implică:

 • un dividend fix precizat încă de la început și care este încasat în fiecare an în care compania a realizat profit
 • o limitare sau eliminare totală a dreptului deținătorilor de a participa la Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) și de a vota. Așadar, o companie promite plata cu regularitate a unui dividend mai ridicat pentru acționarii care cumpără acțiuni preferențiale, dar aceștia nu au dreptul să se implice în niciun fel în activitatea acesteia și nu pot influența deciziile care se iau în AGA

Mai multe informatii aici 

Obligatiuni

Obligațiunile sunt titluri de creanță prin care emitentul autorizat se împrumută de la deținătorii de obligațiuni și este obligat să ramburseze valoarea obligațiunii și dobânda aferentă numită cupon la o dată viitoare denumită scadență.

Obligațiunea reprezintă, de fapt, un împrumut sub formă de titlu de valoare, dar sub o altă denumire:

 • emitentul de obligațiuni este echivalentul debitorului,
 • deținătorul de obligațiuni este echivalentul creditorului
 • cuponul reprezintă dobânda

Atunci cand cumperi obligațiuni, în fapt, împrumuți bani unui emitent care poate fi o autoritate publică sau o societate. În contul acestui împrumut, emitentul îți va plăti o anumită rată a dobânzii pe întreaga durată de viață a obligațiunii până la scadență, iar la scadență ți se va returna și valoarea obligațiunii. Atât obligațiunile, cât și acțiunile sunt titluri transferabile, diferența dintre cele două fiind aceea că acționarii sunt deținători ai unei cote parte din societatea respectivă, iar deținătorii de obligațiuni sunt creditori ai societății emitente.

Tipurile de obligațiuni pentru care poți opta sunt:

 • obligațiunile corporative, sunt obligațiuni emise de societati si pot fi și convertibile sau să aibă o opțiune call. În cazul celor convertibile, la maturitate deținătorul de obligațiuni poate primi în schimbul sumei împrumutate acțiuni în companie. În cazul celor cu opțiune call, emitentul are posibilitatea să le răscumpere înainte de maturitate la un preț anunțat la data emisiunii
 • obligațiunile municipal, sunt titluri de creanță emise de municipalitati sau consilii judetene, în scopul atragerii de fonduri cu utilitate publică in vederea finantarii proiectelor de investitii
 • obligațiuni suverane, sunt emise de guvernele statelor de regulă pentru acoperirea deficitelor bugetare
 • obligațiuni supra-naționale, emise de bănci de dezvoltare în acționariatul cărora intră mai multe state sau alte organisme financiare internaționale

In funcție de cupon obligatiunile pot fi:

 • obligațiuni cu cupon fix – acestea sunt cele mai întâlnite obligațiuni unde dobânda este constantă de-a lungul vieții emisiunii
 • obligațiuni cu cupon variabil – obligațiuni al căror cupon este legat de un indice al pieței monetare (de exemplu, ROBOR, EURIBOR, LIBOR, etc.) sau cele ale căror cupoane sunt legate de rata inflației
 • obligațiuni cu cupon zero – obligațiuni emise sub valoarea nominală (la discount) și care nu fac plăți de cupon iar la maturitate, emitentul va plăti doar valoarea nominală

Mai multe informatii aici