Serviciile Intercapital Invest S.A.

Serviciile financiare sunt un domeniu in care increderea este esentiala. Tratam cu cea mai mare seriozitate colaborarea cu clientii nostri. Suntem prezenti pe piata de capital din Romania inca de la inceputurile acesteia, din anul 1995, cand Intercapital Invest S.A. a devenit membru fondator al Bursei de Valori Bucuresti in calitate de societate de servicii de investitii financiare. Avem o bogata experienta acumulata in cei peste 20 de ani de activitate, punem accent pe calitate si profesionalism, suntem receptivi la sugestiile clientilor nostri in vederea perfectionarii si dezvoltarii continue a serviciilor oferite.

Intercapital Invest S.A. ofera servicii de consultanta cu privire la:

Managementul afacerilor cuprinde studiul influentelor asupra companiei, modalitatea prin care acestea sunt structurate si administrate, felul in care opereaza, studiul naturii si rolurilor managementului, mai ales sarcinile cheie de planificare, control si luarea deciziilor, precum si studiul importantei informatiei si comunicatiei.

Indiferent de strategia de afaceri adoptata, managementul afacerilor urmareste, in principal, trei mari directii:

 • independenta afacerii generata de logica financiara respectiv relatiile cu partenerii bancari, accesarea solutiilor de finantare, gestionarea fondurilor
 • logica institutionala
 • logica economica realizata prin parteneriat, dezvoltare, diversificare

Promovarea afacerilor reuneste, intr-un mecanism complex, ansamblul conceptelor, mijloacelor si instrumentelor utilizate pentru a face cunoscut potențialul unei companii, intr-o maniera specifica in scopul cresterii si diversificarii afacerilor economice.

Trebuie remarcat faptul ca, in prezent, pentru o succesiune in timp util, procesul de management modern consuma o mare cantitate de informatie, formata din date despre evolutiile reale si posibile ale afacerilor si ale mediului.

Finantarea in diferite stadii ale afacerii implica analiza urmatoarelor elemente: finantarea la pornire, capitalul propriu, accesarea de solutii moderne de finantare in mod continuu, programe guvernamentale etc.

Se are in vedere, in principal, atragerea de fonduri pe termen mediu si lung iar sursele potrivite de finantare trebuie sa nu blocheze dezvoltarea afacerii.

Ca surse de finantare amintim infuzia de capital din afara firmei, capital imprumutat obtinut prin finantare pe baza de garantii de pe piata monetara sau prin piata de capital, contracte de leasing si factoring.

Mai multe informatii puteti gasi aici!

Guvernanta corporativa  este un instrument important pentru obtinerea performantei !

Implementarea standardelor de Guvernanta corporativa permit companiilor sa creeze valoare adaugata pe termen lung pentru actionari, pentru angajati, furnizori, clienti si parteneri de afaceri.

Intercapital Invest S.A. ofera companiilor care doresc sa adere la calitatea de Emitent, asistenta in vederea adoptarii de bune practici de guvernanta corporativa aliniate la standardele Uniunii Europene si la Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Veti fi consiliati in vederea implementarii de structuri eficiente de guvernanta corporativa adaptate modelului de business al companiei si a sectorului de piata din care aceasta face parte.

De asemenea, veti fi consiliati in vederea adoptarii, intocmirii si implementarii de reguli, practici si procese specifice companiilor listate la BVB. Veti fi asistati in vederea implementarii cerintelor de raportare fata de investitori, actonari si autoritati, ceea ce va conduce la cresterea nivelului de transparenta si incredere in relatia cu investitorii, precum si repozitionarea companiei la nivel de sector de piata din care aceasta face parte.

Pentru succesul pe termen lung al unei companii, unul din obiectivele unei bune guvernante corporative este cresterea eficientei managementului.

Rolul managementului trebuie sa fie clar definit si fundamentat in actele constitutive ale societatii, in reglementarile interne si/sau in alte documente similare.

Asistam companiile cu privire la adoptarea unei noi structuri de guvernanta corporativa, cea specifica Emitentilor, la elaborare documentatiei aferente emiterii de obligatiuni sau actiuni, la procesul de admiterea la tranzactionare a acestora pe SMT, asiguram suport post listare pe SMT in vederea mentinerii unei bune comunicari cu investitorii si autoritatile de supraveghere si control precum si in procesele de raportare catre acestia.

Mai multe informatii puteti gasi aici !

Companiile pot emite acțiuni sau obligatiuni pentru a atrage bani de la investitori in vederea finantarii diverselor proiecte avand ca efect dezvoltarea afacerii.

Pentru antreprenori și companii, bursa de valori reprezintă o oportunitate de dezvoltare a afacerii pe termen lung.

Piețele de capital reprezintă una dintre cele mai bune alternative la obișnuitele împrumuturi bancare. Cand se iau în considerare piețele de capital, antreprenorii au două opțiuni – să împrumute bani de la investitori prin emisiuni de obligațiuni sau sa atraga actionari noi – prin emisiuni de actiuni.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale emisiunii de acțiuni este faptul că se atrage capital fără datorii și fără o obligație legală de a rambursa fondurile obținute.

Obligațiunile prezintă interes pentru antreprenori, având în vedere faptul că prin intermediul piețelor de capital aceștia pot împrumuta bani de la investitori si au acces la întregul capital împrumutat până la maturitatea obligațiunilor, în timp ce la creditul bancar se realizează rambursări constante pe toată durata creditului aferent capitalului împrumutat.

Emitentul își stabilește propriul plan de rambursare a imprumutului care poate fi trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de planurile sale de dezvoltare.

Valoarea adăugată “brandului” prin consolidarea acestuia datorită publicității continue, ca rezultat al listarii obligațiunilor în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) din cadrul Bursei de Valori București este un element important in procesul de evidențiere în sectorul economic din care face parte compania, generând astfel noi oportunități de afaceri și creșterea numărului de clienți.

In vederea admiterii la tranzactionare pe SMT sunt cateva criterii importante:

 • capitalizare anticipată de minimum 250.000 €
 • fără cerințe de perioadă minimă de raportari financiare
 • minimum 10% din acțiuni liber tranzacționabile (free – float) sau minimum 30 de acționari
 • nu este necesară întocmirea și publicarea unui Prospect, ci doar a unui Document de prezentare – Memorandum
 • asistență acordată de un Consultant Autorizat de BVB atât la admitere cât și 12 luni după listare
 • tarif de admitere la tranzactionare redus

Mai multe informatii puteti gasi aici !

Plasamentul privat este o vanzarea directă de obligatiuni sau de acțiuni către un grup restrans de investitori, respectiv 149 de persoane, in conditii specifice determinate de caracterul confidential al tranzactiei.

Intr-un plasament privat pot subscrie atat investitori calificati precum banci, fonduri de investitii, fonduri de pensii, societati de asigurari precum si persoane fizice sau juridice. Diferenta dintre un astfel de plasament si o oferta publica este faptul ca in cazul ofertei publice valorile mobiliare sunt puse la dispoziție spre vânzare pe piața deschisă, oricărui tip de investitor. In cadrul unui plasament privat nu pot fi utilizate mijloace și tehnici de reclamă și publicitate prin care acesta să devină cunoscut publicului larg, asadar accesul este selectiv.

Investitorilor te adresezi prin intermediul unui document de prezentare al companiei prin care prezinti poziția și performanța economico-financiara, obiectivele investiționale și prognozele privind veniturile și cheltuielile, caracteristicile ofertei proriu-zise precum și condițiile ei.

Intercapital Invest S.A. te asista in:

 • evaluarea oportunității finantarii companiei prin plasament privat
 • evaluarea guvernantei corporative a companiei
 • conceperea ofertei
 • elaborarea documentației aferente plasamentului privat
 • plasarea cu succes a ofertei de instrumente financiare investitorilor
 • asistarea in vederea listarii instrumentelor financiare la BVB – SMT
 • mentinerea relatiei cu investitorii
 • mentinerea relatiei cu autoritatile de supraveghere si control

Mai multe informatii puteti gasi aici !

Poti testa singur aceste servicii printr-o vizita la sediul nostru, te asteptam !

Contacteaza-ne