Servicii Intercapital Invest S.A.

Serviciile financiare sunt un domeniu in care increderea este esentiala. Tratam cu cea mai mare seriozitate colaborarea cu clientii nostri. Suntem prezenti pe piata de capital din Romania inca de la inceputurile acesteia, din anul 1995, cand Intercapital Invest S.A. a devenit membru fondator al Bursei de Valori Bucuresti in calitate de societate de servicii de investitii financiare. Punem accent pe calitatea serviciilor si suntem receptivi la sugestiile clientilor nostri pentru perfectionarea si dezvoltarea continua a serviciilor oferite.

Intercapital Invest S.A. ofera servicii de consultanta cu privire la:

Managementul afacerilor cuprinde studiul influentelor asupra companiei, modalitatea prin care acestea sunt structurate si administrate, felul in care opereaza, studiul naturii si rolurilor managementului, mai ales sarcinile cheie de planificare, controlul si luarea deciziilor, precum si studiul importantei informatiei si comunicatiei.

Indiferent de strategia de afaceri adoptata, managementul afacerilor urmareste, in principal, trei mari directii:

 • independenta afacerii generata de logica financiara respectiv relatiile cu partenerii bancari, accesarea solutiilor de finantare, gestionarea fondurilor
 • logica institutionala
 • logica economica realizata prin parteneriat, dezvoltare, diversificare

Promovarea afacerilor reuneste, intr-un mecanism complex, ansamblul conceptelor, mijloacelor si instrumentelor utilizate pentru a face cunoscut potențialul unei companii, intr-o maniera specifica in scopul cresterii si diversificarii afacerilor economice.

Trebuie remarcat faptul ca, in prezent, pentru o succesiune in timp util si cu efecte preliminate, procesul de management modern consuma o mare cantitate de informatie, formata din date despre evolutiile reale si posibile ale afacerilor si ale mediului.

Finantarea in diferite stadii ale afacerii implica analiza urmatoarelor elemente: finantarea la pornire, capitalul propriu, accesarea de solutii moderne de finantare in mod continuu, programe guvernamentale etc.

Se are in vedere, in principal, atragerea de fonduri pe termen mediu si lung iar sursele potrivite de finantare trebuie sa nu blocheze dezvoltarea afacerii.

Ca surse de finantare amintim infuzia de capital din afara firmei, capital imprumutat obtinut prin finantare pe baza de garantii de pe piata monetara, prin piata de capital, contracte de leasing si factoring.

Mai multe informatii puteti gasi aici!

O buna guvernanta corporativa este un instrument puternic de crestere a competitivitatii companiei.

Intercapital Invest S.A. ofera companiilor care doresc sa adere la calitatea de emitent, asistenta in vederea adoptarii de bune practici de guvernanta corporative aliniate la standardele UE si in linie cu Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti..

Veti fi consiliati in vederea implementarii de structuri eficace si eficiente de guvernanta corporativa, adoptarea intocmirea si implementarea efectiva a regulilor, practicilor si proceselor de guvernanta corporativa specifice companiilor listate pe BVB, respectarea obligatiilor de raportare fata de actionari si autoritati, ceea ce va conduce la cresterea nivelului de transparenta si incredere si repozitionarea companiei la nivel de piata.

Pentru succesul pe termen lung al unei companii, unul din obiectivele unei bune guvernante corporative este sa creasca eficienta conducerii.

Rolul conducerii trebuie sa fie clar definit si fundamentat in actele constitutive ale societatii, in reglementarile interne si/sau in alte documente similare.

Asistam companiile cu privire la adoptarea unei noi structure de guvernanta corporative specifica emitentilor, la elaborare documentatiei aferente admiterii la tranzactionare pe SMT, asiguram supsuport cel putin un an dupa admiterea pe SMT in procesul de raportare catre autoritati si relationare cu investitorii.

Mai multe informatii puteti gasi aici!

Companiile pot emite acțiuni pentru a atrage bani de la public (investitori) pentru a se finanța și pentru a-și crește afacerea. Banii pe care o companie îi atrage prin emisiunea de acțiuni către investitori este numită capital social. Alternativa este să atragă banii prin imprumut de la bancă sau prin emisiune de obligațiuni; acestea sunt clasificate drept instrumente de datorie.

 Pentru antreprenori și companii, bursa de valori reprezintă o oportunitate.

Piețele de capital reprezintă una dintre cele mai bune alternative la obișnuitele împrumuturi bancare. Cand iau în considerare piețele de capital, antreprenorii au două opțiuni – să împrumute bani de la investitori prin emisiuni de obligațiuni sau să ofere o parte din companie în schimbul banilor – acest lucru are loc când o companie emite acțiuni noi.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale emisiunii de acțiuni este faptul că se atrage capital fără datorii și fără o obligație legală de a rambursa fondurile obținute, spre deosebire de împrumuturi bancare și obligațiuni.

Pe de altă parte, obligațiunile prezintă interes pentru antreprenori, având în vedere că prin intermediul piețelor de capital aceștia pot împrumuta bani mai ieftin, față de costurile asociate unui împrumut bancar.

In vederea admiterii la tranzactionare pe SMT sunt cateva criterii importante:

 • capitalizare anticipată de minimum 250.000 €
 • fără cerințe de perioadă minimă de raportari financiare
 • minimum 10% din acțiuni liber tranzacționabile (free – float) sau minimum 30 de acționari
 • nu este necesară întocmirea și publicarea unui Prospect, ci doar a unui Document de prezentare – Memorandum
 • asistență acordată de un Consultant Autorizat de BVB atât la admitere cât și 12 luni după listare
 • tarif de admitere la tranzactionare redus

Mai multe informatii puteti gasi aici!

Plasamentul privat este o vanzarea directă de obligatiuni sau emisiune de acțiuni către un grup restrans de investitori, respectiv 149 de persoane, in conditii specifice determinate de caracterul confidential al tranzactiei solicitat de investitori.

Intr-un plasament privat pot subscrie in calitate de investitori calificati, banci, fonduri de investitii, fonduri de pensii precum si companii de asigurari. Diferenta dintre un astfel de plasament si o oferta publica este faptul ca in cazul ofertei publice valorile mobiliare sunt puse la dispoziție spre vânzare pe piața deschisă, oricărui tip de investitor. In cadrul unui plasament privat nu pot fi utilizate mijloace și tehnici de reclamă și publicitate prin care acesta să devină cunoscut publicului larg.

Investitorilor te adresezi prin intermediul unui document de prezentare al afacerii prin care prezinti poziția și performanța economico-financiara, obiectivele investiționale și prognozele privind veniturile și cheltuielile ofertei proriu-zise precum și condițiile ei.

Intercapital Invest S.A. te asista in:

 • evaluarea oportunității finantarii companiei prin plasament privat
 • conceperea ofertei
 • elaborarea documentației aferente plasamentului
 • plasarea cu succes a valorilor mobiliare
 • listarea pe bursă pe SMT

Mai multe informatii puteti gasi aici!

Poti testa singur aceste servicii printr-o vizita la sediul nostru te asteptam !