Preţurile de consum în luna septembrie 2020 comparativ cu luna septembrie 2019 au crescut cu 2,5%. Rata anuală
calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 2,1%.
Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2019 – septembrie 2020) faţă de precedentele 12
luni (octombrie 2018 – septembrie 2019), calculată pe baza IPC, este 3,0%. Determinată pe baza IAPC, rata medie
este 2,8%.

Grafic inflatie Septembrie

Sursa: Institutul National de Statistica (insse.ro)