Preţurile de consum în luna octombrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2019, au crescut cu 2,2%. Rata anuală
calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 1,8%.
Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2019 – octombrie 2020) faţă de precedentele 12
luni (noiembrie 2018 – octombrie 2019), calculată pe baza IPC, este 2,9%. Determinată pe baza IAPC, rata medie
este 2,7%

 

 

Sursa: INS